Wie zijn wij

Activiteiten van Wereldse Wijk zijn om buurtbewoners te stimuleren om meer betrokken te worden bij ontwikkelingen in de samenleving en een actieve rol op zich te nemen. De stichting ontwikkelt activiteiten ten behoeve van recreatie, kunst, theater, culturele en interculturele openheid voor iedereen. Op deze manier worden buurtbewoners die zich buitengesloten of geïsoleerd voelen of zijn, hieruit gehaald en begeleid naar een actievere rol samenleving. Ook zijn de activiteiten bedoeld voor een ieder die graag in contact komt met buurtbewoners van alle achtergronden. We bevorderen sociale cohesie op buurt niveau, leggen verbanden tussen lokale en globale kwesties om mensen met verschillende achtergronden sterker te maken ten behoeve van een goede samenleving, milieu en kwaliteit van leven in hun buurt. We scheppen mogelijkheden zodat mensen met  verschillende achtergronden elkaar helpen, en onderling kennis en ervaring uit te wisselen.