Wereldse vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale vrouwendag. Deze dag staat in het teken van de rechten van de vrouw. In 1911 werd deze dag voor het eerst internationaal gevierd – in 1912 voor het eerst in Nederland. De vrouwenbeweging heeft in de vorige decennia heel erg veel bereikt. Maar is er anno 2010 nog wel iets om voor te vechten? In Nederland hoor je steeds vaker dat de emancipatie van vrouwen wel klaar is. Vrouwen hebben kiesrecht, vrouwen hebben recht op onderwijs etc.
Anno 2010 zijn er helaas nog wel veel zaken waar meer aandacht aan besteed moet worden. Zo krijgen vrouwen in Nederland nog steeds minder betaald dan mannen voor het doen van hetzelfde werk, is kinderopvang in Nederland erg duur in vergelijking met andere landen en zijn het vooral de vrouwen die de zorgtaken op zich moeten nemen. En dan de situatie van allochtoon vrouw, die is heel erg slecht. Bij de wereldse vrouwendag van wereldse wijk wordt vooral stil gestaan bij de huidige situatie van vrouwen emancipatie in de multicultureel samenleving, met de nadruk op de situatie van migrant vrouwen van verschillende achtergronden.