Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari 2012

Een bijeenkomst over onderlinge steun, zelfredzaamheid en een goed samenleefklimaat. Op maandag 30 januari hebben ongeveer 50 mensen op verschillende tijdstippen de activiteiten van de Bijstandsbond en de stichting Wereldse Wijk bijgewoond die georganiseerd werden in het Dijktheater aan de Da Costakade. Het programma begon om 15.00 uur met een inleiding van Marc van Hoof, …