Onderwijs lesprogramma

Wij denken dat onderwijs een belangrijk element voor onze kinderen is.

Door middel van een lesprogramma krijgen basisschoolleerlingen les over discriminatie en pesten, tolerantie, vooroordelen en het omgaan met verschillen. Wereldse Wijk start in 2013 met één tot twee klassen.

Dit lesprogramma sluit aan bij de anti discriminatie campagne van de gemeente, zie http://www.amsterdam.nl/gemeente/pers/anti-discriminatie/klaar-mee.

Ook is dit lesprogramma in lijn met de benadering van het programma ‘Jong in West’ van stadsdeel West, waarbij het gaat om vier afspraken:

! iedereen hoort erbij
! we zorgen voor elkaar
! we zorgen voor onze omgeving
! we beheersen onszelf.