Nieuws

Samen ZINGEN, Samen LEVEN

zoom screenshot_LI (3)

Om in de buurt met elkaar in contact te komen organiseren we normaal gesproken ontmoetingen en debatten face tot face, maar dat kan nu niet. Dan doen we dat gewoon virtueel. Als je niet weet hoe het werkt, dan helpen we een handje. Het is niet zo moeilijk. We werken met zoom. Je kunt vertellen hoe het met je gaat en elkaar tips geven. De bedoeling is om ons niet geïsoleerd te voelen of te zijn en om gezamenlijk gelukkig te zijn. Geluk verbetert ook nog eens onze weerstand. We zijn gestart in samenwerking met stadsdorp Vondel/Helmers. Iedereen is van harte welkom. Het is heel erg leuk en gezellig.

Elke 14de van de maand om 10:30. De eerste volgende is 14 december 2020.
Ga naar: https://us04web.zoom.us/j/937720944 
Laat ons weten als je niet op deze datum kunt, maar wel graag en andere keer meedoet. Wereldsewijk@hotmail.com

Sinds half maart organiseren we geen life bijeenkomsten tot nader orde. Wel eerst wekelijkse en nu maandelijkse bijeenkomsten op scherm.

 _______________________________________

Minimaal 14 euro’s per uur voor iedereen

CULTUURCAFÉ ’ SAMEN VOOR 14 EUROS.‘

A5fler_SamenVoor14.jpg

Buurtbijeenkomst van de nieuwe beweging #samenvoor14. Is het minimumloon wel genoeg om van te leven? Is er genoeg rijkdom om het minimumloon te verhogen? Er is een beweging opgericht voor een minimumloon van 14 euro per uur. Wat vinden we daarvan? Hoe kunnen we samen ervoor zorgen om het minimumloon te verhogen? Het is tijd om samen wakker te worden en op te staan voor een eerlijke verdeling van de rijkdom. Het is een goed initiatief om het minimumloon te verhogen naar 14 euro, zodat iedereen in Nederland kan leven in plaats van overleven. Om dit te bereiken is de beweging samen voor 14 opgericht. De beweging is een initiatief van de FNV, en vervolgens doen in het hele land vele organisaties mee. In wijken en buurten in verschillende grote steden worden bijeenkomsten georganiseerd om een beweging van  onderaf op te bouwen. 
De armoede en de grote verschillen tussen arm en rijk worden vooral gevoeld door arbeiders, door vrouwen, door mensen die lichamelijk niet voldoen aan de heersende norm, door mensen van andere achtergronden. Bij het huidige politieke beleid en de neo-liberale economie leven velen in armoede.
Wij vinden het een goed initiatief om te eisen dat het parlement het minimumloon verhoogt tot 14 euro per uur. Hiermee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW door de koppeling aan het minimumloon. Vind je dit ook een goed  idee en wil je meer informatie over deze beweging opheb je vragen en ideeën hierover? Laat van je horen.
Er zijn al vele acties geweest, ook in Amsterdam en het komend jaar volgen nog veel meer acties in vele buurten. Daarom organiseren wij een buurtbijeenkomst in Amsterdam-West om over de acties en de beweging samen voor 14 te discussiëren. Bezoek voor meer informatie de website voor14.nl.
Er zal een inleiding worden gehouden door Jesse Oberdorf van de beweging samenvoor14.
Daarna is er discussie en na aoop een gezellig samen zijn met muziek.
Wij komen op voor een minimumloon van 14 euro per uur.
Voorlichting en discussie over het minimumloon.
Tijd voor een eerlijke verdeling van de rijkdom.
Georganiseerd door Stichting Wereldse WIJK & de Bijstandsbond.

  • Plaats: Eerste Helmersstraat 106 Amsterdam-West.
  • Tijd: 29 januari 2020, 19.30 uur.