Nieuwe regels voor de Bijstand op komst

Wat gaat er allemaal veranderen als de nieuwe Bijstandswet in werking treedt? Om daar meer duidelijkheid over te geven organiseerden de Bijstandsbond en Stichting Wereldse Wijk een voorlichtingsbijeenkomst in de ruimte van het Bewonersplatform op de 1e Helmersstraat. Onder grote belangstelling werden de nieuwe regels onder de loep genomen. Tot slot werd de ‘Overlevingsgids’ voor minima gepresenteerd. Continue reading “Nieuwe regels voor de Bijstand op komst”

Cultuurcafé over Kunst en Verarming

Dit cultuurcafé op 24 november ging over de gevolgen van verarming voor de kunst. Kunstenaars, amateurs en kunstliefhebbers uit de buurt kwamen hierover. Er waren verschillende kunstwerken opgebouwd die de gevolgen van de verarming uitbeelden, gemaakt door drie kunstenaars. Het café vond plaats in het ateliers van één van hen: De Hallen, Bilderdijkkade 60

Kunstenaars: Mohamed Bouyzgarne, David de Visser en  Emerald Beryl H. Bouazza

Continue reading “Cultuurcafé over Kunst en Verarming”

Cultuurcafé over Vrouwen en Verarming

Het Cultuurcafé op 31 oktober 2012 in het Dijktheater ging over de gevolgen van de verarming voor vrouwen. Vrouwen uit de buurt praten over hun eigen ervaring of wat ze om hen heen zien bij anderen. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in de slechtere omstandigheden. Hiervoor is het cultuurcafé met deskundige sprekers, informele gelegenheid en met veel gezelligheid met muziek. Eén van de vrouwen zei: armoede gaat niet alleen over dat je minder geld hebt, dat je zelfs geen geld meer hebt voor tweedehans, maar bij de vuilnisbak moet kijken. Armoede gaat ook over vereenzaming. Niet alleen heb je geen collega’s als je geen werk hebt. Ook heb je geen geld om leuke cursussen of workshops te volgen. Tegenwoordig zijn activiteiten in het buurthuis onbetaalbaar geworden. Een stadspas kan een uitkomst zijn, maar soms schaam je je om die te laten zien. Te koop lopen met je armoede is geen pretje. Veel vrouwen in de bijstand hebben ook één of andere beperking. Thuiszittende met je beperking maakt je situatie triester dan nodig als je leuke afleiding had gehad. Dit waren enkele ervaringen die bij dit cultuurcafé werden uitgewisseld. Eén van de deelneemsters aan het cultuurcafé ging de volgende dag naar een bewonersbijeenkomst waar ambtenaderen van het stadsdeel waren om over bewonersparticipatie en armoedebeleid te spreken met de bewoners.

Continue reading “Cultuurcafé over Vrouwen en Verarming”