Fete de la musique

Kom muziek maken, neem je instrument mee!

Zaterdag 22 juni vieren we het Fête de la Musique. Je bent van harte welkom om muziek te maken of om lekker te komen luisteren. Iedereen is welkom, jong en oud, amateurs en artiesten, ook de kinderen. Velen van ons maken thuis muziek. Dit is dé gelegenheid om ons instrument mee te nemen en te spelen voor publiek van het WG-terrein en omgeving. Dus luister, dans, speel en leer andere bewoners kennen, die van muziek houden.

Inschrijving geopend.

Artiesten en amateurs kunnen zich inschrijven voor Fête de la Musique via de website of ter plekke komen naar het open podium!

Wat is Fête de la Musique?

Fête de la Musique is een spontaan muziekfestival. Het is begonnen in 1982 in Frankrijk en wordt in steeds meer landen gevierd op de eerste dag van de zomer. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Dit is de tiende keer dat het Fête de la Musique (het feest van de muziek) in West zal plaatsvinden, georganiseerd door Wereldse Wijk. Dit keer in samenwerking met de woon-werk vereniging WG-terrein. 

Zaterdag 22 juni
Vanaf 15.00 uur

Adres: Budapest-woonkamer, Pesthuislaan 2, Amsterdam

Hoogzomer Muziekfeest

zondag 16 juli 2017, 14:00-18:00 uur
in de Tuinen van Westerpark

De tuindersverenigingen bij het Westerpark organiseren dit jaar samen het Hoogzomer Muziekfeest. Voor jong en oud, tuinder of buurtbewoner, iedereen is welkom. Er zijn heel wat mensen die thuis muziek maken. Dit is dé gelegenheid om je instrument te pakken en voor publiek of samen met anderen te komen spelen. Of te zingen. En alleen luisteren is natuurlijk ook goed. Buiten in de zon of onder een parasol. Dus stem je instrument, smeer je keel en open je oren. Kom en luister, zing, dans, speel en leer andere tuinders en buurtbewoners kennen die ook van muziek houden. Neem familie, vrienden en buren mee. Gastheer is Henk Noorland, die zelf ook zingt en ervaring heeft met het begeleiden van kinderen.
Hoogzomer Muziekfeest

Meld je aan!
Speel je een instrument (als amateur of professional), kun je zingen, dansen of entertainen: schrijf je in via uitentuin@sloterdijkermeer.nl. Maar je kunt op 16 juli ook gewoon op het open podium stappen en spontaan meedoen! Een drumstel en elektrische piano staan klaar.

Dus kom ook zondag 16 juli, van 14:00 tot 18:00 uur
naar het open podium naast het clubhuis

Georganiseerd door de commissie Natuur & Educatie van Nut en Genoegen en Uit & Tuin van Sloterdijkermeer

Muziek maakt de buurt

logo Fête de la musique

Muziek maakt de buurt

Kom naar Fête de la Musique om muziek te maken of om lekker te komen luisteren samen met andere bewoners. Maak je thuis muziek of treed je vaker op. Dit is dé gelegenheid om samen met andere te spelen of eens voor publiek in de buurt te spelen.

Wat is Fête de la Musique?

Fête de la Musique is het meest spontane muziekfestival ter wereld. Het is begonnen in 1982 in Frankrijk en wordt in steeds meer landen gevierd op de eerste dag van de zomer. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Dit is de zevende keer dat het Fête de la Musique (het feest van de muziek) in West zal plaatsvinden, georganiseerd door Wereldse Wijk. 

Inschrijving geopend!

Je kunt je inschrijven voor Fête de la Musique via de website of ter plekke komen naar het open podium!

Zaterdag 24 juni 2017
Vanaf 15.00 uur

Adres: Pesthuislaan 2-90, Amsterdam

Wereldse Wijk & woon-werk vereniging WG-terrein

Fête de la musique 2015 Amsterdam West

FDLM

Kom naar het Fête de la Musique om muziek te maken of om gewoon lekker te luisteren! Het begin van de zomer is een mooi moment om met elkaar feest te vieren. Iedereen is welkom, jong en oud, arm en rijk, tuinder en stadsmens, amateur of artiest, en ook kinderen tellen mee. Velen van ons maken thuis muziek. Dit is dé gelegenheid om je instrument mee te nemen en ook voor publiek en samen te spelen. Dit jaar (hopelijk) voor de tweede keer lekker buiten. Dus kom en luister, zing, dans, speel en leer andere buurtbewoners en tuinders kennen die ook van muziek houden.

Meld je aan! Speel je een instrument (als amateur of professional), kun je goed zingen, dansen of entertainen, ga dan nu vast oefenen. Ook muzikale vrienden en familieleden zijn van harte welkom. Je kunt je inschrijven voor Fête de la Musique door te emailen naar wereldsewijk@hotmail.com of uitentuin@sloterdijkermeer.nl; maar je kunt op 21 juni ook gewoon naar het open podium komen en spontaan meedoen! Meer informatie volgt.

Wat is Fête de la Musique? Fête de la Musique is een spontaan muziekfestival. Het is begonnen in 1982 in Frankrijk en wordt in steeds meer landen gevierd op de eerste dag van de zomer. Alle optredens zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Dit is de zesde keer dat het Fête de la Musique (het feest van de muziek) zal plaatsvinden in Amsterdam West, georganiseerd door de bewoners-organisatie ‘Wereldse Wijk’. Voor de tweede keer in samenwerking met de commissie Uit&Tuin van volkstuinvereniging Sloterdijkermeer.


Datum: zondag 21 juni Van 14.00 tot 18.00 uur
Adres: tuinpark Sloterdijkermeer Sloterdijkerweg 20, 1014 CB Amsterdam (aan Westerpark) https://www.google.nl/maps/place/Volkstuinvereniging+Sloterdijkermeer/@52.3872325,4.8524823,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c5e2622d7b631d:0xc7fdfe4e57ff85e4