Lesprogramma voor diversiteit

Dit lesprogramma bestaat uit een vijftal lessen die vijf weken achter elkaar worden gegeven. Doel is onderwerpen als diversiteit en discriminatie bespreekbaar te maken op basisscholen met 10 tot 12jarigen. Op twee basisscholen in West heeft dit lesprogramma gestart op initiatief van de Stichting Wereldse Wijk in samenwerking met Diversion een bureau voor maatschappelijke innovatie. Diversion heeft …

Internationale Dag tegen Racisme

Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. De themabijeenkomst op 21 maart gaat over tolerantie en intolerantie. Het doel van deze themabijeenkomst is: het bespreekbaar maken van diverse vormen van racisme en discriminatie. Wat kunnen we doen om verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en respect voor elkaar en elkaars waarden en …

Onthullend debat over werken met behoud van uitkering

Gisteravond discussieerden 80 mensen in een overvolle zaal in Amsterdam Oud West over werken voor je uitkering oftewel dwangarbeid en over de algemene tegenprestatie die staatssecretaris Klijnsma wil invoeren. Er was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter stichting Herstelling, een controversieel re integratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk, hoogleraar in Groningen en Ruud Kuin, vicevoorzitter …

Nieuwe regels voor de Bijstand op komst

Wat gaat er allemaal veranderen als de nieuwe Bijstandswet in werking treedt? Om daar meer duidelijkheid over te geven organiseerden de Bijstandsbond en Stichting Wereldse Wijk een voorlichtingsbijeenkomst in de ruimte van het Bewonersplatform op de 1e Helmersstraat. Onder grote belangstelling werden de nieuwe regels onder de loep genomen. Tot slot werd de ‘Overlevingsgids’ voor …

Cultuurcafé over Kunst en Verarming

Dit cultuurcafé op 24 november ging over de gevolgen van verarming voor de kunst. Kunstenaars, amateurs en kunstliefhebbers uit de buurt kwamen hierover. Er waren verschillende kunstwerken opgebouwd die de gevolgen van de verarming uitbeelden, gemaakt door drie kunstenaars. Het café vond plaats in het ateliers van één van hen: De Hallen, Bilderdijkkade 60 Kunstenaars: Mohamed Bouyzgarne, David de Visser en  Emerald Beryl H. Bouazza Staat van zijn In deze aflevering van cultureel café toonden kunstenaars hun werk én visie geïnspireerd door het thema van deze tijd: van graaicultuur naar culturele armoede. …

Cultuurcafé over Vrouwen en Verarming

Het Cultuurcafé op 31 oktober 2012 in het Dijktheater ging over de gevolgen van de verarming voor vrouwen. Vrouwen uit de buurt praten over hun eigen ervaring of wat ze om hen heen zien bij anderen. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in de slechtere omstandigheden. Hiervoor is het cultuurcafé met deskundige sprekers, informele gelegenheid en met veel …

Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari 2012

Een bijeenkomst over onderlinge steun, zelfredzaamheid en een goed samenleefklimaat. Op maandag 30 januari hebben ongeveer 50 mensen op verschillende tijdstippen de activiteiten van de Bijstandsbond en de stichting Wereldse Wijk bijgewoond die georganiseerd werden in het Dijktheater aan de Da Costakade. Het programma begon om 15.00 uur met een inleiding van Marc van Hoof, …