Verslag vrijwilligers versus professionals 24 februari

Het cultuurcafé begon met een introductie van Monique Verhoeven, één van de schrijvers van Kunnen we dat ´niet´ aan vrijwilligers overlaten. Ze was student-assistent bij het onderzoek. Voor Monique begint, stellen eerst Karin Hanekroot van de Vrijwilligersacademie, Malene Duijst van Clientenbelang, Piet van de Lende van de Bijstandsbond en Mellouki Cadat van Movisie zich voor en de  bijeenkomst wordt …

24 februari, Cultuurcafé: Vrijwilligers versus Professionals

Wereldse Wijk organiseert een buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. Iedereen is welkom! Veel mensen dragen graag een steentje bij aan een vereniging of een buurthuis ten behoeve van kwaliteit van leven en voor een sociale buurt en samenleving. De laatste jaren wordt veel over dit onderwerp gesproken. Met het verdwijnen van de oude welvaartsstaat wordt een deel van …

Over de gevolgen van bezuiniginsmaatregelen na de invoering van de Participatiewet

Op 1 januari 2015 werd de bijstandswet aangepast en de Participatiewet ingevoerd. Tegelijkertijd waren er ook andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg, die ook samen gingen met bezuinigingen en decentralisatie van bevoegdheden naar de gemeenten. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij wordt steeds meer een …

Bijeenkomst over Bezuinigingen? Sta niet alleen!

Kom naar de buurtbijeenkomst over de gevolgen bezuinigingen. Op 1 januari 2015 zijn meerdere veranderingen ingegaan. De bijstandwet is aangepast: de zogenaamde participatiewet. Ook zijn er tegelijkertijd andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg die ook samen gingen met bezuinigingen. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij …

Cultuurcafé over veranderingen in de zorg met live muziek

  Op woensdag 19 en donderdag 27 november om 19.00 uur werden twee cultuurcafé's gehouden over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het gaat om contact met elkaar over dit onderwerp als buurtbewoners, jong en oud. De bijeenkomst werden gehouden in het Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45 en zijn georganiseerd door Wereldse Wijk in samenwerking …

19 en 27 november Cultuurcafé Zorgen voor goede Zorg

Op woensdagmidag 19 november en donderdagavond 27 november 2014 houdt Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandbond en het Sociale Wijkteam, een buurtbijeenkomst over de gevolgen van de afschaffing van de AWBZ en de decentralisatie van de WMO Er staan ons heel wat veranderingen in zorg en welzijn te wachten, zoals bijvoorbeeld: minder indicaties huishoudelijke …

22 oktober Cultuurcafé Absoluut Sociaal Minimum

Op woensdag 22 oktober 2014 hield Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond een buurtbijeenkomst over alle nieuwe bezuinigingsmaatregelen per  1 januari die het minimum inkomen en het recht op voorzieningen raken. De verschillende maatregelen stapelen op en ook is er sprake van inflatie. Werkende mensen krijgen vaak wel een loonsverhoging om de inflatie te …