Blog

19 en 27 november Cultuurcafé Zorgen voor goede Zorg

Op woensdagmidag 19 november en donderdagavond 27 november 2014 houdt Wereldse WijFlyer de Klinker 1.5.k in samenwerking met de Bijstandbond en het Sociale Wijkteam, een buurtbijeenkomst over de gevolgen van de afschaffing van de AWBZ en de decentralisatie van de WMO Er staan ons heel wat veranderingen in zorg en welzijn te wachten, zoals bijvoorbeeld: minder indicaties huishoudelijke hulp, de boodschappenhulp stopt, minder indicaties dagopvang. Wat dan, waar kun je dan terecht, welke alternatieven zijn er? Er wordt meer verwacht van familie en buren (mantelzorg). Hoe kunnen we zorgen voor goede zorg? Continue reading “19 en 27 november Cultuurcafé Zorgen voor goede Zorg”

22 oktober Cultuurcafé Absoluut Sociaal Minimum

Op woensdag 22 oktober 2014 hield Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond een buurtbijeenkomst over alle nieuwe bezuinigingsmaatregelen per  1 januari die het minimum inkomen en het recht op voorzieningen raken. De verschillende maatregelen stapelen op en ook is er sprake van inflatie. Werkende mensen krijgen vaak wel een loonsverhoging om de inflatie te compenseren. Wat doe je als je dat niet krijgt? Je hebt een bedrag nodig om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit bedrag heet het sociaal minimum. De overheid stelt dit twee keer per jaar vast. Kun je hiervan rondkomen?  Advocaat Marc van Hoof zal vragen beantwoorden en ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Dit cultuurcafé zal plaatsvinden in het Dijktheater, Da Costakade 160. Meer informatie en het programma volgt later.

048

foto van Cultuurcafé 29 januari 2014 over Werken met behoud van Uitkering

Continue reading “22 oktober Cultuurcafé Absoluut Sociaal Minimum”

Fête de la musique 21 juni 2015

Bij Fête de la Musique kun je muziek maken of om gewoon lekker komen luisteren! Dit is een mooi moment om een feest te vieren, samen met andere buurtbewoners. Iedereen is welkom, jong en oud, arm en rijk, amateurs en artiesten, ook voor kinderen zijn activiteiten. Velen van ons maken thuis muziek, dit is dé gelegenheid om ons instrument mee te nemen en voor publiek te spelen. Dus luister, dans, speel en leer andere buurtbewoners kennen die van muziek houden. Ook weer in 2015 !

1-7-2014 100 Continue reading “Fête de la musique 21 juni 2015”

Lesprogramma voor diversiteit

Dit lesprogramma bestaat uit een vijftal lessen die vijf weken achter elkaar worden gegeven. Doel is onderwerpen als diversiteit en discriminatie bespreekbaar te maken op basisscholen met 10 tot 12jarigen.

Op twee basisscholen in West heeft dit lesprogramma gestart op initiatief van de Stichting Wereldse Wijk in samenwerking met Diversion een bureau voor maatschappelijke innovatie. Diversion heeft dit lespro2014-06-18 mobiel 014gramma ontwikkeld. Alle scholen hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Er hebben zich al een vijftal nieuwe scholen aangemeld. Scholen die zoeken naar een middel om dit onderwerp beter bespreekbaar te maken, kunnen zich opgeven.

Continue reading “Lesprogramma voor diversiteit”

Internationale Dag tegen Racisme

Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. De themabijeenkomst op 21 maart gaat over tolerantie en intolerantie. Het doel vadag tegen racismen deze themabijeenkomst is: het bespreekbaar maken van diverse vormen van racisme en discriminatie. Wat kunnen we doen om verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en respect voor elkaar en elkaars waarden en normen te stimuleren? Op dit thema zullen verschillende sprekers ingaan, waarna een debat zal plaatsvinden met de deelnemers van de avond.

Continue reading “Internationale Dag tegen Racisme”

Onthullend debat over werken met behoud van uitkering

Gisteravond discussieerden 80 mensen in een overvolle zaal in Amsterdam Oud West over werken voor je uitkering oftewel dwangarbeid en over de algemene tegenprestatie die staatssecretaris Klijnsma wil invoeren. Er was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter stichting Herstelling, een controversieel re integratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk, hoogleraar in Groningen en Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat stond onder leiding van Malene Duijst, actieve buurtbewoner. Het debat werd georganiseerd door de stichting Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond.

Continue reading “Onthullend debat over werken met behoud van uitkering”