Verkiezingsbijeenkomst Zorgen voor goede Zorg 9 maart

Afbeeldingsresultaat voor mantelzorg

Op 9 maart organiseren ABC-alliantie, de Klinker, Platform Mantelzorg, St Zeg en Wereldse Wijk een verkiezingsdebat met het oog op de naderende landelijke verkiezingen van 15 maart.

Wij willen er deze middag achter komen wat de verschillende Politieke Partijen de komende vier jaar gaan doen voor mensen (volwassenen en kinderen) met een beperking, ouderen en mantelzorgers.

Vanwege de bezuinigingen in de zorg gaan er meer zorgtaken naar familie en het eigen netwerk. Om dat vol te kunnen houden zijn er goede (zorg) voorzieningen nodig en adequate respijtzorg.

Mensen moeten langer thuis wonen en jongeren die niet meer in een instelling terecht kunnen hebben een woning nodig. Daar horen diverse vormen van ondersteuning bij.

Hoe gaat het met de thuiszorg en met hulp in de huishouding?

Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers  en mantelzorgers zowel in de instellingen als om mensen thuis te helpen.

De eigen bijdragen en ziekenkostenverzekering zijn hoog en mensen met een beperking en ouderen geven die meestal ieder jaar helemaal uit.

Ook zijn er nog de effecten van achteruitgang sociale woningbouw, eenzaamheid en armoede op de kwetsbare bewoners.

We kunnen nu 100 jaar worden, maar hoe staat het met de kwaliteit van ons leven en ons samenleven?

Tijdens het verkiezingsdebat krijgen bewoners de gelegenheid om te praten over hun eigen ervaring. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen en wat wij de politiek mee willen geven.

Het kiezen van een politieke partij hangt voor een groot deel af van hun plannen voor mensen (volwassenen en kinderen) met een beperking, ouderen en mantelzorgers. Het is goed om daar met elkaar over na te denken en van gedachten te wisselen.

Jeroen van Berkel (PvdA portefeuillehouder in West) en de gemeenteraadsleden Remine Alberts (SP) en Femke Roosma (Groen Links) en Jelle de Graag (Piratenpartij West) hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn. Uitgenodigd zijn alle politieke partijen die in de bestuurscommissie van Stadsdeel West zitten.

Verkiezingsdebat Zorgen voor Goede Zorg
Datum donderdag 9 maart 14.00 – 16.30
Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45,
Amsterdam

Programma:
– opening en presentatie Malene Duijst (Platform Mantelzorg Amsterdam)
– forum met bewoners, ervaringsdeskundigen
– politici aan het woord
– vragen en meningen uit de zaal

– wat geven we de politiek mee?

_________________________________________________________________________________

Vanmiddag hebben wij een bijeenkomst gehouden in de Klinker. Een middag om met bewoners en politiek te praten over hun verkiezingstandpunten op 15 maart. Op onze uitnodiging hadden Jeroen van Berkel, Jelle de Graaf, Reminde Alberts en Femke Roosma gereageerd. Als het aan deze raadsleden ligt komt er een goede linkse samenwerking, op verzoek van het publiek. Van rechts is er geen vertegenwoordiging gekomen.

Er waren bewoners van rond de 90 jaar, oudere mensen uit de Klinker die aanhaakten en deelnemers die boos waren of afhaakten.
Het was een bijeenkomst die recht vooruit en recht uit het hart door bewoners werd ingezet. Roel Walraven en Frits Neijts waren natuurlijk ook van de partij evenals meerdere actieve bewoners uit West.

Wij konden helaas niet iedereen uitgebreid zijn eigen verhaal laten doen. Een aantal punten kwamen naar voren:

* Roel en Frits benadrukten dat niet alle ouderen rijk zijn, evenals mensen met een beperking. De stapeling van kosten zoals de huur en de zorgverzekering heeft bij oudere echtparen voor een kosten verhoging van 2000 euro op jaarbasis gezorgd. “En dan zit daar nog niet eens de eigen bijdrage bij”.

* Als je zorgt voor iemand en je gaat erbij wonen, krijg je kortingen werd gemeld.

* Er ligt een stuk grond al jaren braak in de JP Heijestraat, een uitermate geschikte plek voor ouderenwoningen. Waar blijven die? Bewoners verzetten zich tegen de komst van een hotel.

* Veel huurhuizen worden verkocht. O.a. ouderen die eigenlijk willen verhuizen kunnen dat niet omdat de huren te hoog zijn. Er zijn ouderen bekend die driehoog wonen en de deur niet meer uitkomen. Vanwege de brandveiligheid kan er geen traplift in hun hal worden geplaatst.

*Er zijn tehuizen van ouderen afgebroken maar er komen geen woningen voor terug, er staan nu vrijesectorwoningen. Ouderen wonen als gevolg van de transitie in de zorg tevens langer thuis. De noodzaak is hoog voor meer woningen.

*Een mevrouw die voor het eerst in 80 jaar thuishulp nodig had kreeg iemand die nog nooit een huis had schoongemaakt. “Nou vraag ik één keer in mijn leven wat!”.

*Er was een meneer die jarenlang in de hulpverlening had gewerkt en tevens een aantal jaren mantelzorger was. Toen de zorgontvanger dood gingen stond hij op straat.

*Een bewoner van de Klinker wilde helemaal niet meer gaan stemmen, maar anderen vonden dat echt zonde van ons stemrecht.

*Er was ook iemand die uiteindelijk helemaal niks meer geloofd van de politiek en daarom de partij voor de dieren gaat stemmen.

*Er kwam een bewoner van de Klinker (rolstoelafhankelijk) met zijn stemoproep op de proppen. Het dichtstbijzijnde stembureau stond erop aangegeven. Er stond ook keurig aangegeven dat het niet rolstoeltoegankelijk is!! “Vroeger kon je in de Klinker stemmen, waarom nu dan niet meer?”
Jeroen van Berkel rijdt hem persoonlijk naar een ander bureau dat wel toegankelijk is. “Als het maar geen reclamecampagne auto van de PvdA is” roept de man, want dan ga ik niet mee.
“Hoe dat moet met al die anderen dan? Het moet toch toegankelijk zijn zo’n stembureau?” roept iemand. En zo is het. Er is wel een VN verdrag, maar de praktijk is weerbarstig.

De politici reageerden op alle verhalen en gaan met veel tips en signalen naar huis.

Tot zover een enerverende middag met veel betrokken en ook bezorgde mensen. Nu 15 maart verkiezingen en de toekomst afwachten.