Bijeenkomst ‘Jezelf kunnen zijn’ 5 oktober

Bijeenkomst “Jezelf kunnen zijn in West” op woensdag 5 oktober van 18.30-22.00 uur in de Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125.

Jezelf kunnen zijn in West’ is gericht op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij migrantenorganisaties in West en het maken van de verbinding met alle bewoners, ongeacht seksuele geaardheid, etnische en religieuze achtergrond. Er gebeurt veel in West en diverse sleutelfiguren zijn actief op het gebied van emancipatie, anti-discriminatie en mensenrechten. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar, vertellen elkaar verhalen uit de praktijk en maken we seksuele diversiteit bespreekbaar. Fenna Ulichki, portefeuillehouder Discriminatie en Diversiteit, opent de avond. Er zijn diverse korte presentaties en enkele sprekers die u inspireren met persoonlijke verhalen. Alice Gilaard van MultiBeL opent, Rahma el Hannoufi is dagvoorzitter, verder spreken: Sara, Fatih Bici, Ana Paula Lima, Rachel Sluisdom, Onno Terpstra, afgewisseld met optreden door Carla Veldwachter. Er is ook ruimte voor dialoog en mogelijkheid te netwerken.

De avond is georganiseerd door MultiBeL, Wereldse Wijk, Aknarij West, Fath en Anatolië, in opdracht van Stadsdeel West en onder leiding van Connecting Differences.