Bijeenkomst over Bezuinigingen? Sta niet alleen!

Kom naar de buurtbijeenkomst over de gevolgen bezuinigingen. Op 1 januari 2015 zijn meerdere veranderingen ingegaan. De bijstandwet is aangepast: de zogenaamde participatiewet. Ook zijn er tegelijkertijd andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg die ook samen gingen met bezuinigingen. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij wordt steeds meer beroep gedaan op vrijwilligerswerk en mantelzorg.

In de loop van 2015 is veel gediscussieerd over het nieuwe beleid. Bureaucratische regels op het gebied van boetes en sancties belemmeren de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en de ontplooiing van bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten of ouderen.

De bijeenkomst is op donderdag 26 november.
Locatie: SBOW, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam

Er zal een tweede bijeenkomst volgen op donderdag 28 januari (onder voorbehoud). 
Voor meer informatie wereldsewijk@hotmail.com.

Het volgende komt aan de orde:

1. In een evaluatie van de Participatiewet willen we de knelpunten inventariseren, vanuit de leefwereld van de ervaringsdeskundigen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Bij die inventarisatie zullen we gebruik maken van de ervaringen op het spreekuur van de Bijstandsbond. Zoals Participatiewet en vrijwilligerswerk, participatiewet en mantelzorg zoals de kostendelersnorm, participatiewet en de toegankelijkheid van de bijstand voor bijvoorbeeld daklozen.

2. In het nieuwe systeem wordt veel verwacht van de mogelijkheden van de cliënten hun positie te versterken en moeten dikwijls vele gesprekken en onderhandelingen worden gevoerd met hulpverleners, instanties en overheid. We willen inventariseren waar we op moeten letten bij die gesprekken en mensen tips geven.

3. Belangen en onafhankelijke hulpverlenings organisaties ondersteunen de cliënten vaak bij de gesprekken die ze moeten voeren. Ze zijn bij de gesprekken aanwezig of geven tips. Vaak gaat het daarbij om ondersteuners, die zich vrijwillig inzetten. Wat is er nodig om de positie van die organisaties te versterken.

We nodigen voor de bijeenkomsten ervaringsdeskundigen uit, die over het bovenstaande wat te zeggen hebben. Alle bewoners zijn welkom om ervaringen uit te wisselen en mee te denken.