19 en 27 november Cultuurcafé Zorgen voor goede Zorg

Op woensdagmidag 19 november en donderdagavond 27 november 2014 houdt Wereldse WijFlyer de Klinker 1.5.k in samenwerking met de Bijstandbond en het Sociale Wijkteam, een buurtbijeenkomst over de gevolgen van de afschaffing van de AWBZ en de decentralisatie van de WMO Er staan ons heel wat veranderingen in zorg en welzijn te wachten, zoals bijvoorbeeld: minder indicaties huishoudelijke hulp, de boodschappenhulp stopt, minder indicaties dagopvang. Wat dan, waar kun je dan terecht, welke alternatieven zijn er? Er wordt meer verwacht van familie en buren (mantelzorg). Hoe kunnen we zorgen voor goede zorg? Een deskundige van Cliëntenbelang Amsterdam en de advocaat Matthijs Vermaat, werkzaam bij Van de Woude de Graaf Advocaten zullen aanwezig zijn. Cliëntenbelang is onafhankelijke belangenorganisatie voor de belangen van chronisch zieken, cliënten van de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ouderen, mantelzorgers en mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke of psychische beperking. De advocaat is betrokken geweest bij de totstandkoming van de WMO en beschikt over veel informatie betreffende de wijzigingen in de Zorg. Ook zullen ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen.

Deze bijeenkomst sluit aan bij de resultaten van het verkiezingsdebat op 5 maart, georganiseerde door Cliëntenbelang Amsterdam, over de overgang van AWBZ naar WMO. Voor meer informatie zie http://www.clientenbelangamsterdam.nl/nieuwsbrief/5623.html. Verder kwam het volgende aan de orde: De gevolgen voor mensen met een beperking. Wat te doen voor mensen met een beperking nu velen overgaan van de wajong naar de bijstand? Wat is de positie van arbeidsongeschikten in de bijstand?

Cultuurcafés van Wereldse Wijk bieden gelegenheid voor buurtbewoners om te praten over hun eigen ervaring of wat ze om hen heen zien bij anderen. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in de slechtere omstandigheden. Hiervoor is het cultuurcafé met deskundige sprekers, informele gelegenheid en met veel gezelligheid met muziek. De cultuurcafés van Wereldse Wijk zijn een mix van entertainment, serieuze discussie en een mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en je netwerken te versterken met het doel, de deelnemers concrete handvatten te bieden voor de oplossing van eventuele problemen.

Cultuurcafé over Zorgen voor Goede Zorg De middagbijeenkomst op woensdag 19 november start om 13:30 De avondbijeenkomst op donderdag 27 november start om 19.00 Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam 06 404 73 567 of 06 203 67 458

Het programma volgt nog.

Buurtbewoners en organisaties die belangstelling hebben om mee te doen aan de voorbereiding van deze bijeenkomst, laat ons weten wereldsewijk@hotmail.com.