22 oktober Cultuurcafé Absoluut Sociaal Minimum

Op woensdag 22 oktober 2014 hield Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond een buurtbijeenkomst over alle nieuwe bezuinigingsmaatregelen per  1 januari die het minimum inkomen en het recht op voorzieningen raken. De verschillende maatregelen stapelen op en ook is er sprake van inflatie. Werkende mensen krijgen vaak wel een loonsverhoging om de inflatie te compenseren. Wat doe je als je dat niet krijgt? Je hebt een bedrag nodig om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit bedrag heet het sociaal minimum. De overheid stelt dit twee keer per jaar vast. Kun je hiervan rondkomen?  Advocaat Marc van Hoof zal vragen beantwoorden en ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Dit cultuurcafé zal plaatsvinden in het Dijktheater, Da Costakade 160. Meer informatie en het programma volgt later.

048

foto van Cultuurcafé 29 januari 2014 over Werken met behoud van Uitkering

Buurtbewoners praten over hun eigen ervaring of wat ze om hen heen zien bij anderen. Als je geen minimum inkomen hebt, ben je ook van harte welkom om mee te denken om oplossingen te vinden. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in de slechtere omstandigheden. Hiervoor is het cultuurcafé met deskundige sprekers, informele gelegenheid en met veel gezelligheid met muziek.

De cultuurcafés van Wereldse Wijk zijn een mix van entertainment, serieuze discussie en een mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en je netwerken te versterken met het doel, de deelnemers concrete handvatten te bieden voor de oplossing van eventuele problemen.

De Bijstandsbond is bezig met het ontwikkelen van de ‘overlevings-gids voor de minima’. Tips, aanwijzingen en mogelijkheden om in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven te overleven. De gids bevat ook verwijzingen waar je terecht kunt met bepaalde vragen en verwijzingen naar interessante internetsites. Zie: http://www.overlevingsgids.net/overleving.html

Buurtbewoners en -organisaties die belangstelling hebben om mee te doen aan de voorbereiding van deze bijeenkomst, laat ons weten wereldsewijk@hotmail.com.