Wereldse vrouwendag rond 8 maart 2015.

Ook in 2015 komt er weer een bijeenkomst in het kader van vrouwendag. Binnenkort volgt meer informatie en het programma. Meld je aan als je wilt mee helpen organiseren, optreden en/of deelnemen wereldsewijk@hotmail.com.

Bij de Werelds Vrouwendag in 2013 was er aandacht voor het feit dat vrouwen door het huidige regeringsbeleid extra getroffen worden. We praatten met elkaar over onze situatie en onze rechten met de jurist Sofie Meekel werkzaam bij de Bijstandsbond en Jet van Rijswijk van Wereldse Wijk. Verder praatten we over de actuele beweging in de Arabische wereld en wat het voor vrouwen oplevert, met: Sabah Chkouti, actief voor mensenrechten, Betty Lachgar van de beweging MALI uit Marokko. De schrijnende situatie van vrouwen daar is op deze dag over het voetlicht gekomen. Er is zeer gemêleerd publiek, verschillende leeftijden en verschillende achtergronden

Sofie Meekel, advocaat van de Bijstandsbond, besteedde aandacht aan de problematiek van de nieuwe maatregelen in Nederland voor mensen met minimum inkomens. Zij vertelde over de gevolgen voor de positie van vrouwen. Vanuit haar werk praat zij veel met mensen die problemen hebben op het gebied van uitkeringen. Uit haar toespraak: “Op dit moment zijn er in Nederland 360.000 mensen met een bijstandsuitkering. Daarvan zijn 228.000 alleenstaanden en 78.000 alleenstaande ouders. 60% van alle mensen die bijstand hebben is vrouw. Dus er zitten meer vrouwen in de bijstand dan mannen en dan worden de verhoudingen nog schever als we kijken naar mensen die de zorg hebben voor kinderen. Van alle alleenstaande ouders in de bijstand is 96% vrouw. Dus in zoverre is het onderwerp relevant voor deze dag. Hoe zit dat met ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’? Op dit moment is volgens het CBS één op de twee alleenstaande ‘Marokkaanse’ vrouwen afhankelijk van een bijstandsuitkering.

In het huidige regeerakkoord staan een aantal uitgangspunten waarbij de leidende draad de bezuinigingen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van bijstandsuitkeringen is het de bedoeling dat per uitkeringsgerechtigde de komende tien jaar 2000 euro per uitkering bespaard moet gaan worden, dus verminderd, ondertussen zullen de prijzen alleen maar blijven stijgen” aldus Meekel.

Wat merken we nog meer van de bezuinigingen in Amsterdam? Als je een bijstandsuitkering hebt dan kom je onder andere in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Die is vorig jaar verlaagd. Voor echtparen met kinderen jonger dan 18 is dat niet het geval en voor echtparen zonder kinderen wel en voor alleenstaanden is het ook flink verlaagd. Mensen zijn er wel honderden euro’s op achteruit gegaan.

Ook wordt er bezuinigd op bijzondere bijstand. Waar zal dat vrouwen raken? Je kunt bijzondere bijstand aanvragen voor uitgaven waarvoor je niet hebt kunnen sparen , hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. In het verleden werd door vrouwen bijzondere bijstand aangevraagd voor een babyuitzet. Nu is er een uitspraak gedaan door de hoogste rechter, dat die uitzet geen bijzondere kosten zijn waar je bijzondere bijstand voor zou moeten krijgen dat zijn algemene kosten. Dit zal in Amsterdam wel grote gevolgen hebben omdat vrouwen hier in het verleden wel bijzondere bijstand voor kregen.

Ook wordt er voor wat betreft bijzondere bijstand een andere rekensom aangehouden voor wat betreft de draagkracht. Waar je voorheen 120 % van het minimum moest hebben om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, is dat verlaagd naar 110% dus dat betekent ook dat minder mensen ervoor in aanmerking zullen komen. En in zoverre zal dat dus ook consequenties hebben.” aldus advocaat Meekel. We discussieerde daarna na over de gevolgen van diverse maatregelen voor de aanwezigen en over wat vrouwen kunnen doen om het hoofd boven water te houden en wat nog wél hun rechten zijn en hoe men gezamenlijk in actie kan komen om de politiek te beïnvloeden.

Als tweede sprak Betty Lachgar van Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles (MALI), een beweging die opkomt voor de Individuele vrijheid van zowel vrouwen als mannen in Marokko. Zeer bevlogen en soms geëmotioneerd vertelt ze dat de Marokkaanse grondwet weliswaar gelijkheid voor man en vrouw beschrijft, maar dat de praktijk heel anders is. Aan de hand van een aantal voorbeelden legt ze uit waarom vrouwen volgens de wet moeilijk of niet kunnen scheiden en waarom vrouwen niet vanzelfsprekend het recht hebben om te hertrouwen. Sinds november 2011 is de fundamentalistische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling de grootste partij in Marokko. “Onze individuele – en seksuele vrijheid en de vrije meningsuiting staan onder druk”, zegt Lachgar.

Ze sprak over het verbod op abortus en het moeizaam verkrijgen van voorbehoedsmiddelen. Per dag ondergaan naar schatting 600 tot 800 vrouwen een illegale abortus, waarvan er 90 per jaar overlijden aan de gevolgen hiervan. Lachgar heeft de abortusboot van Women on Waves naar Marokko laten komen. Ze liet ons later weten na deze actie, er niet zeker van te zijn weer terug te kunnen keren naar haar eigen land Marokko. Eén van de solidaire mannen in de zaal aanwezig vroeg aan Lachgar wat mannen kunnen doen om de vrouwen en de beweging MALI te ondersteunen. Lachgar wees op de stikker met een telefoonnummer en de naam van een middel dat je bij de apotheek in Marokko kunt kopen binnen zes weken zwangerschap, een soort late morning-afterpil. Lachgar roept iedereen op de stikker in openbare toilette te plakken.

Tot slot spreekt Sabah Chkouti, een mensenrechtenactiviste uit Marokko, woonachtig in Nederland. Zij zet zich in voor onder andere de rechten van vrouwen in Marokko en houdt zich bezig met actieve deelname van vrouwen in de 20Februari beweging. Deze beweging begon in 2012 met een grote betoging, maar deze kreeg in Marokko niet het gevolg zoals in Tunesië en Egypte. De demonstratie was vooral gericht op hervormingen en niet tegen de koning op zich. Ondanks toezeggingen van de koning is er echter nog weinig veranderd.

Na de verschillende spreeksters was er eten, drinken en livemuziek en is nog uitgebreid verder gepraat en ideeën uitgewisseld. Eén van de deelneemsters (met klaarblijkelijk Nederlandse achtergrond) aan Wereldse Vrouwendag, schreef op het evaluatieformulier bekend te zijn met het onderwerp abortus uit de tachtiger jaren. Zij en anderen hadden hun naam opgegeven om zich in te gaan zetten voor solidariteit met de vrouwen in Marokko.

________________________________________________________

Hier volgen foto’s en een verslag van 2012 jaar. Toen waren er in totaal zeventig bewoonsters van verschillende achtergronden en leeftijden en een tiental kinderen.

Er was een bloeiend debat met vier spreeksters. We hebben gepraat met elkaar over onze situatie en onze rechten. Marijke Colle sprak over de gevolgen van de crisis voor vrouwen over de hele wereld. Fatima Sabah vertelde waarom ze met Nisan for Nisan is begonnen. Om elkaar als vrouwen te steunen tegen huiselijk geweld en onrecht. Hierna sprak de advocaat Sofie Meekel over de wijzigingen in de bijstandswet, die desastreuze gevolgen heeft voor vele vrouwen in de bijstand. Zo wordt salaris van inwoonde kinderen voortaan afgetrokken van de uitkering. Tenslotte sprak filmmaker Zeynep Özkaya over haar film over de relatie van haar ouders. De film gaat over de gevolgen van migratie. Het publiek was interactief met de forumleden. Er kwamen verschillende meningen en ervaringen aan bod, met allerlei vragen en ideeën en regelmatig enthousiast applaus. Na de merendeels negatieve onderwerpen van de spreeksters was er een prachtige modeshow, gelopen door bezoekende vrouwen en meiden, die geworven waren uit het publiek.  Er was een vrouwenkoor, een film, tentoonstelling, workshops, hennapainting. De helft van de bezoekers heeft een evaluatieformulier ingevuld, waarop men hun tevredenheid met de dag uitsprak, dat men er iets aan heeft gehad en kennis heeft gemaakt met nieuwe buurtbewoonsters. Enkelen gaven echter aan ontevreden te zijn over het debat, omdat het zo negatief was. Bijvoorbeeld dat jongens vrijer worden gelaten dan meiden. Een oudere autochtone vrouw zei: hier praatten we vroeger al over, is het nou nog steeds niet opgelost. Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van alle volwassenen ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld en 12, 5 procent van alle kinderen. Slaan van kinderen werd pas in 2007 in Nederland verboden, ook de zogenaamde ‘pedagogische tik’!!! Fatima Sabah riep het publiek op elkaar als vrouwen te steunen bij huiselijk geweld en onrecht. De advocaat bleef nog aanwezig om persoonlijke vragen te beantwoorden betreffende de bijstandswet en een tiental nog-niet-bij-ons-bekende bewoonster liet hun emailadres achter om deel te nemen aan vervolg activiteiten. Hier volgen foto’s, het programma en het affiche.

  Spreeksters en debat

v.l.n.r. Zeynep ÖzkayaFatima Sabah, Marijke Colle, Sofie Meekel , Saadia Charaf en Jet van Rijswijk

  Doe jij ook mee met de modeshow?

Pauze

 Kinderen ook van harte welkom

  Henna painting

  Voorbereiding modeshow

  Vrouwenkoor SING

 

Het affiche van vorig jaar 2012:

In 2012 organiseerde Wereldse Wijk deze bijeenkomst in samenwerking met Aknarij West, St Taznakht, Vrouwen Netwerk Amsterdam, Turkse Democratische Vereniging in Nederland HTDBGesteund door Bewonersplatform Oud-West, ABC Alliantie en Stadsdeel West 

One thought on “Wereldse vrouwendag rond 8 maart 2015.

Comments are closed.