Lesprogramma voor diversiteit

Dit lesprogramma bestaat uit een vijftal lessen die vijf weken achter elkaar worden gegeven. Doel is onderwerpen als diversiteit en discriminatie bespreekbaar te maken op basisscholen met 10 tot 12jarigen.

Op twee basisscholen in West heeft dit lesprogramma gestart op initiatief van de Stichting Wereldse Wijk in samenwerking met Diversion een bureau voor maatschappelijke innovatie. Diversion heeft dit lespro2014-06-18 mobiel 014gramma ontwikkeld. Alle scholen hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Er hebben zich al een vijftal nieuwe scholen aangemeld. Scholen die zoeken naar een middel om dit onderwerp beter bespreekbaar te maken, kunnen zich opgeven.

Kern van de lesmethode is het inzetten van peer educators tussen 18 en 26 jaar. Drie voorbeeldjongeren met verschillende achtergrond brengen hun ervaringen in, wat de thema’s bespreekbaar en inzichtelijk maakt voor de kinderen. De achtergrond van de peers wordt niet van te voren bekend gemaakt. In de eerste les worden alle vooroordelen uitgesproken en meningen verkondigd. In de volgende les komen de peers uit de kast. Kinderen leren zo dat een achtergrond alleen een deel is van een identiteit en dat een persoon uit veel meer facetten bestaat. Met dit lesprogramma leren de kinderen zich te verplaatsen in een ander. Ook leren ze een mening te verwoorden, na te denken hoe ze met elkaar willen omgaan. Ze worden weerbaarder voordat ze naar de middelbare school gaan.

Kinderen komen op basis van de lessen met waardevolle ideeën over hoe problemen op hun school kunnen worden aangepakt. Het lesprogramma Gelijk=Gelijk? wordt op één van de deelnemende basisscholen afgesloten met een eindmanifestatie op woensdag 16 april 2014 van 12.00 tot 13.00. Tijdens de eindmanifestatie presenteren de leerlingen in groepjes hun plannen om discriminatie op school en in de buurt tegen te gaan. Het publiek mag beslissen welk plan het beste is. Het winnende plan wordt vervolgens echt uitgevoerd, onder begeleiding van Wereldse Wijk. Graag nodigen we u als buurtbewoner uit om bij de eindmanifestatie aanwezig te zijn en hun stem uit te brengen. Meld u aan bij http://www.wereldsewijk.nl, want er is beperkt plaats.

Door middel van interactieve spellen worden zware onderwerpen vertaald naar de leefwereld van de basisschoolleerlingen. Zo leren zij hierover nadenken en bovendien hoe zij hier zelf iets aan kunnen doen. De ideeën en plannen die hieruit voortkomen worden aan het eind van het lesprogramma daadwerkelijk uitgevoerd. Kinderen leren dat moslim, joods of homo zijn slechts een deel van de identiteit is van een persoon. Iedereen heeft meerdere facetten en het kan goed zijn dat er andere delen zijn waarin je wel overeenkomsten met elkaar hebt. Met name de tweede les waarin de drie peereducators ‘uit de kast komen’ is een eye opener voor de kinderen. Peereducators zijn opgeleid door Diversion. Het zijn jongeren die vanuit hun eigen achtergrond en ervaringen het gesprek aangaan met de klas op laagdrempelige taboedoorbrekende wijze over dit moeilijk bespreekbare onderwerp religieuze en seksuele diversiteit. De scholieren hebben onderscheid leren maken tussen feiten en vooroordelen en hebben zowel vanuit de slachtoffer als de dadersrol leren kijken en geleerd dat respect een wederkerig principe is.

Leefbaarheidsplannen
Tijdens de lessen in de klas van De Vlinderboom kwam duidelijk naar voren dat pestgedrag, buitensluiten en roddelen sterk speelde in de klas. Soms was het lastig voor de peereducators om in de communicatie met de leerlingen door te dringen tot de kern van het probleem. De leerlingen hadden een sterke mondelinge taalvaardigheid en konden een goed onderbouwd antwoord geven, waarbij soms sociaal wenselijke uitspraken gedaan werden. De leerlingen waren heel geïnteresseerd in de achtergronden en verhalen van de peereducators. Ze waren benieuwd naar hun ‘coming out’ verhaal (zowel richting de islamitische, de joodse als de homoseksuele peereducator). De docent gaf aan dat de kwetsbaarheid en openheid van de peereducators ook na de afsluiting van de lessen haar invloed gehad heeft op de klas. Door het hoge cognitieve niveau van de klas is in overleg met de docent in de laatste les door de peereducators een klein ‘Lagerhuis Debat’ opgezet. De leerlingen vonden het leuk om op deze manier met de besproken thema’s aan de slag te gaan. Op de Vlinderboom is gekozen voor het leefbaarheidsplan van een pestbus, waarin leerlingen briefjes kunnen stoppen als ze last hebben van pestgedrag. De oplossing voor de problematiek die de bedenkers van het plan voorstelden is dat de pester en de gepeste leerling samen iets leuks gaan doen om hun overeenkomsten te ontdekken, zoals gezamenlijke interesses.

De klas 6/7 van de Corantijn bestond uit leerlingen met heel uiteenlopende achtergronden, hetgeen het gesprek over diversiteit en omgaan met verschillen heel interessant maakte. De leerlingen wisten al veel over de begrippen vooroordelen dankzij de docent. Naar aanleiding van het kennismakingsspel kwam naar voren dat er in de klas en in de buurt soms nog situaties zijn van pesten en roddelen. Een leerling had wel eens een gevecht gezien op straat. Tijdens de ‘uit de kast’ momenten van de peereducators tijdens de tweede les werden er vooral veel vragen gesteld. De leerlingen waren geschrokken van het feit dat een van de peereducators zich soms niet veilig voelde als zij met haar vriendin over straat liep. Op de Corantijn is gekozen voor het leefbaarheidsplan een bordspel -lijkend op Monopoly- dat de leerlingen hadden ontworpen. Er waren spelkaarten met vragen over pesten en discriminatie en wanneer je gediscrimineerd had moest je naar de gevangenis.

2014-06-18 mobiel 019

Ouderbijeenkomsten
Op de ouderbijeenkomst bij de Vlinderboom waren de ouders erg geïnteresseerd in de inhoud van het project en hoe de leerlingen hadden gereageerd op de peereducators. De docent vulde aan met interessante en bijzondere situaties in de klas die zich hadden voorgedaan en de impact van het project op de leerlingen. Toen het gesprek met de ouders werd aangegaan kwam sterk naar voren dat ouders zich zorgen maken over het voorkomen van pesten, roddelen en buitensluiten in de klas. De docent kon aangeven dat de school de ouders aansluitend zou informeren over de aanpak tegen pesten van de school en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Een aantal ouders deelde persoonlijke ervaringen met pesten en vertelde hoe zij hun kind weerbaar probeert te maken. Met dit gesprek is een mooie basis gevormd voor het gesprek over dit onderwerp dat de school voort zal zetten.
Op de ouderbijeenkomst van de Corantijn ging het gesprek met ouders, docent en Diversion over de thema’s van ‘Gelijk=Gelijk?’. De ouders gaven aan de doelen van ‘Gelijk=Gelijk?’ heel relevant te vinden. De ouders deelden hun ervaringen over pesten en buitensluiten. Zo vertelde een ouder dat zij het lastig vindt dat haar kind weinig vertelt over school. Zij gaf aan dat haar kind soms bepaalde kleding niet meer wil dragen omdat haar vriendinnen die niet leuk zouden vinden. Zij is bang dat zij zich misschien gepest of buitengesloten voelt. De ouders deelden aan de hand hiervan ideeën over het veilig laten voelen van een kind in de klas. Over het onderwerp homoseksualiteit gaven twee islamitische moeders aan dat zij het lastig zouden vinden als hun kind homoseksueel zou zijn, zij vertelden hoe zij hier over praten binnen het gezin. De moeders stellen elkaar constant vragen over hun ervaringen wat een goede dynamiek opleverde.

Eindmanifestatie
Wanneer? 
Woensdag 16 april 2014
Hoe laat?12:00 – 13:00