Internationale Dag tegen Racisme

Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. De themabijeenkomst op 21 maart gaat over tolerantie en intolerantie. Het doel vadag tegen racismen deze themabijeenkomst is: het bespreekbaar maken van diverse vormen van racisme en discriminatie. Wat kunnen we doen om verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en respect voor elkaar en elkaars waarden en normen te stimuleren? Op dit thema zullen verschillende sprekers ingaan, waarna een debat zal plaatsvinden met de deelnemers van de avond.

In 2014 vond dit plaats op:

Datum:  vrijdag 21 maart 2014
Tijd:   19.30
Plaats: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam
Stichting Wereldse Wijk organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met Aknarij, Emcemo, Anatolie en Fath.