Cultuurcafés over Verarming


Datum: 26 september
Tijd: 14.00 uur-17.00 uur
Plaats: SBOW, Eerste Helmersstraat 106/M 1054EG Amsterdam
Multiloog met Heinz Mölders
Vanaf 16.00 uur is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Stichting Wereldse Wijk en de Bijstandsbond organiseren in het najaar van 2012 5 cultuurcafe’s waar het thema verarming centraal staat.

Tijdens de cultuurcafe’s worden kunst, theater, muziek, politieke discussie en gesprekken samengevoegd om concrete voorstellen en oplossingen naar voren te brengen. De cultuurcafe’s zijn een mix van entertainment, serieuze discussie en een mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en je netwerken te versterken met het doel, de deelnemers concrete handvaten te bieden voor de oplossing van eventuele problemen.

Toelichting op de eerste bijeenkomst

We gaan een multiloog doen met Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van de Dienst Werk en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc.

Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te stellen. Iedereen is welkom en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht iets te vertellen, alleen maar komen luisteren is ook toegestaan. De gesprekken kunnen gaan over hoe we ons dagelijks leven vormgeven en wat we aan problemen tegenkomen. Door uitwisseling van ervaringen over hoe daarmee om te gaan kunnen we elkaar inspireren om er concreet uit te komen. We gaan met elkaar om vanuit van het persoonlijke verhaal, niet vanuit een hulpverlenerspositie. We willen elkaar ondersteunen zodat ieder zijn eigen expert kan worden en we proberen te vermijden dat er externe autoriteiten worden ingevoerd. Mensen worden aangesproken op hun persoonlijke positie, je vertelt als persoon over je eigen ervaringen. Wel kunnen hulpverleners als persoon ook meedoen, waarbij de perspectiefwisseling- je verplaatsen in de positie van de ander- belangrijk is. In het verlengde van die perspectiefwisseling kunnen gezamenlijke initiatieven ontstaan om gezamenlijk iets aan het repressieve systeem dat we ervaren te doen. We leven in een enorm geindividualiseerde maatschappij, waarbij we slechte dingen sterk toeschrijven aan het handelen van personen, terwijl wij allemaal opgenomen zijn in het onderdrukkende systeem en dat ook aan elkaar doorgeven.

Het programma van de verdere cultuurcafés is als volgt

12 oktober. Economische crisis, verarming en kunst. Twee kunstenaars zullen hun projecten presenteren. Uitgenodigd wordt de vakbond voor kunstenaars, die een praatje zullen houden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hallen in het atelier van een van de kunstenaars.
31 oktober. Woensdag. Dijktheater. Aanvang 14.00 uur. Een bijeenkomst voor vrouwen over de feminisering van de armoede. Inleiding advocate van de Bijstandsbond Sofie Meekel. Georganiseerd i.s.m het Comite Vrouwen en de Bijstand/EVA.
Eind november (de datum volgt nog). Verarming en de positie van migranten en van ouderen.
Evaluatie van de bijeenkomsten (datum volgt nog). Iedereen die op de voorgaande bijeenkomsten aanwezig geweest is wordt uitgenodigd en de voorgaande bijeenkomsten worden geevalueerd, wat zijn de conclusies?
Het is de bedoeling dat de cafe-bijeenkomsten concreet voorstellen opleveren om de positie van mensen met een minimaal inkomen te verbeteren. Een van de projecten waaraan ondermeer gewerkt wordt is de overlevingsgids. Praktische tips om te overleven op het sociale minimum.