Verkiezingsbijeenkomst Zorgen voor goede Zorg uitgesteld naar 9 maart

Afbeeldingsresultaat voor mantelzorg

Op 9 maart organiseren ABC-alliantie, de Klinker, Platform Mantelzorg, St Zeg en Wereldse Wijk een verkiezingsdebat met het oog op de naderende landelijke verkiezingen van 15 maart.

Wij willen er deze middag achter komen wat de verschillende Politieke Partijen de komende vier jaar gaan doen voor mensen (volwassenen en kinderen) met een beperking, ouderen en mantelzorgers.

Vanwege de bezuinigingen in de zorg gaan er meer zorgtaken naar familie en het eigen netwerk. Om dat vol te kunnen houden zijn er goede (zorg) voorzieningen nodig en adequate respijtzorg.

Mensen moeten langer thuis wonen en jongeren die niet meer in een instelling terecht kunnen hebben een woning nodig. Daar horen diverse vormen van ondersteuning bij.

Hoe gaat het met de thuiszorg en met hulp in de huishouding?

Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers  en mantelzorgers zowel in de instellingen als om mensen thuis te helpen.

De eigen bijdragen en ziekenkostenverzekering zijn hoog en mensen met een beperking en ouderen geven die meestal ieder jaar helemaal uit.

Ook zijn er nog de effecten van achteruitgang sociale woningbouw, eenzaamheid en armoede op de kwetsbare bewoners.

We kunnen nu 100 jaar worden, maar hoe staat het met de kwaliteit van ons leven en ons samenleven?

Tijdens het verkiezingsdebat krijgen bewoners de gelegenheid om te praten over hun eigen ervaring. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen en wat wij de politiek mee willen geven.

Het kiezen van een politieke partij hangt voor een groot deel af van hun plannen voor mensen (volwassenen en kinderen) met een beperking, ouderen en mantelzorgers. Het is goed om daar met elkaar over na te denken en van gedachten te wisselen.

Verkiezingsdebat Zorgen voor Goede Zorg
Datum donderdag 9 maart 14.00 – 16.30
Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45,
Amsterdam